Recent content by haitdpd01710

 1. haitdpd01710

  Bài tập vận dụng đột biến số liên kết ! TÌm đáp án

  Một gen có 75 chu kỳ xoắn và hiệu số giữa nuclêôtit loại X với một loại nuclêôtit khác chiếm 20% số nuclêôtit của gen. Cho biết biến định dạng, số nuclêôtit từng loại biến thể trong các trường hợp sau, biến thiên biến hình không chạm đến quá 3 cặp nuclêôtit. 1) Biến liên kết, liên kết hiđrô của...
 2. haitdpd01710

  Bài tập vận dụng đột biến số liên kết ! TÌm đáp án

  Một gen có 75 chu kì xoắn và hiệu số giữa nuclêôtit loại X với một loại nuclêôtit khác chiếm 20% số nuclêôtit của gen. Cho biết dạng đột biến, số nuclêôtit mỗi loại của gen đột biến trong các trường hợp sau, biết đột biến không chạm đến quá 3 cặp nuclêôtit. 1) Sau đột biến, số liên kết hiđrô của...
 3. haitdpd01710

  Có bao nhiêu phát biểu ĐÚNG?

  5 cái chứ 1.3.5, 6, 7
 4. haitdpd01710

  Học tiếng anh ở đâu tốt? Làm sao để phát âm tiếng anh được?

  Mình là kỹ sư công nghệ thông tin tốt nghiệp đại học FPT ! Tiếng anh bây giờ là ngôn ngữ chung rất quan trọng. Bạn muốn học tiếng anh chuyên ngành gì ? Điều quan trọng ở các trung tâm tiếng anh đó là thầy cô phải truyền được cảm hứng để học tiếng anh, rồi và bạn phải thật nghiêm túc luyện tập...
Top