Recent content by gacon123

 1. G

  Lý thuyết và bài tập di truyền hay

  Câu 2 là b chứ. Mình mới đọc cuốn Bồ dưỡng học sinh giỏi của Vũ Đức lưu có nói tới điều này. Gen nhân và gen TN chất khác nhau mà? Ngay cả SGK cũng có nói tới đặc điểm của gen tbc.
 2. G

  Ôn thi 2012

  Câu 2 c vì mình có ví dụ là ở lá vạn niên Thanh. Câu 3 d vì mình biết có 3 loại arn polimeraza tham gia với sv nhân sơ.nhân thực nhiều hơn.( di truyền học của Đõ lệ Thăng hoặc cuốn của phạm thành hổ có nói)
 3. G

  Lý thuyết và bài tập di truyền hay

  Câu 1 cách tính của mình : tính cho riboxom 1 trượt xong rồi Cộng với tg tương ứng cửa mấy a cách nhau ko cầm máy tính nên chưa tính cựu thể hì Câu 1 của bạn Anh đi gen ko thể trở thành thể đột biến tức là đb ko Đc biểu hiện ra kh nên chọn A
 4. G

  Lý thuyết và bài tập di truyền hay

  Câu 2 c 4 d 3 thì tần số của mỗi Alen là 1/3 do trội thì Đc chọn.nên tỷ lệ mang gen trội là đáp án.nhưng vì 3 cặp tạo ra 4 kiểu hình ta thấy tg tụ nhu nho,s máu.nên ta loại đi thằng đồng hợp lặn.mà đáp Ấn b với c thì ko khác nhau.m tính thấy ko có đúng.
 5. G

  Một số câu trắc nghiệm phần sinh thái

  Cái câu 1 mình biết như sau . Hoá thạch được để lại trong lớp đất đá , hổ phách hoặc trong băng hà . Xác định tuổi hoá thạch dựa vào đồng vị C mà C có 2 đồng vị.khi sống thì 2 dạng này có tỷ lệ biến đổi.còn khi đã chết thì nó cố định.và ng tá xd Đc là dựa vào Chu kỳ bán giã của C14.
 6. G

  Một số câu trắc nghiệm phần sinh thái

  Câu 4 thì c ko có vấn đề gì vì câu này SGK rõ rang rồi hì.bạn firedragon nêu ý kiến cho câu 3 Anh em cùng bàn xem sao.
 7. G

  Một số câu trắc nghiệm phần sinh thái

  Thêm 1 câu nữa : nhân tố tiến hoá nào có thể cùng một lúc làm thay đổi tần số a len của cả 2 quần thể cùng loài.? Giải thích
 8. G

  Một số câu trắc nghiệm phần sinh thái

  1 a mình nghĩ là dk hông thể khảng định Đc vì đo tuổi hoá thạch là sử dụng đồng vị cácbon.mà cái này chỉ xác định thời điểm nó chết . 2- a . Thực chất cơ quan thoái hoá cũng là cơ quan tương đồng. 3-c mình nghĩ như sau : quần thể lớn sẽ có vốn gen phong Phú và giao phối nữa tăng khả năng phát...
 9. G

  2 câu hỏi về sinh thái KQ

  Câu 2 mình nghĩ là giao phối có chọn lọc . Cái này làm thay đổi tỷ lệ kiểu gen còn tần số ko . SGK có nói khá rõ ràng rồi. Câu 1 là B
 10. G

  một số câu hỏi DT còn thắc mắc

  Bạn có chắc là các Alen luôn phân ly độc lập ko?( 2alen của 2 gen Liên kết thì sao?) Thực chất của quy luật phân ly là : các gen trong từng cặp phân ly độc lập trong phân bào giảm nhiễm với các thành viên của những cặp gen khác và chúng tập hợp lại ngẫu nhiên trong các giao tử
 11. G

  Câu hỏi về ADN, NST hay

  Vùng khởi động là vùng tương tác giữa enzyme với gen.nếu có đột biến thì ảnh hg đến khả năng tg tác nên mình nghĩ sẽ ko phiên mã. Có lẽ là đề ko rõ ràng lắm
 12. G

  Lịch sử phát triển sự sống

  Đề thi đại học còn có lúc sai mà trong khi đó được cả một hội đồng làm việc . Thế nên làm đề thi thử chỉ để rèn luyện thôi bạn à . Không nên hi vọng rằng đó là chính xác . Và có thể gặp lại câu đó trong đề thi đại học.
 13. G

  Lịch sử phát triển sự sống

  Cứ SGK mà phàng thôi bạn đi thi đh thi chuẩn ko là sgk
Top