Recent content by floristsaigon

  1. F

    Tổng hợp những câu hỏi hay và bài tập khó về quy luật di truyền

    Tỷ năm rồi mới đọc mấy câu hỏi này. Hình như chẳng còn nhớ gì cả :(
Top