EtrMoon

Thích sự logic và bằng chứng xác thực - Rất thích những giả thiết thú vị :p

BIology, Math, Basketball, Swimming
Location
Hanoi
Occupation
High School Student

Signature

... make history or be history :]

Following

Followers

Top