Recent content by duycr

  1. D

    Cần tìm hiểu về các chất giảm tiết phenol trong nuôi cấy lan hồ điệp

    Như title trên, các anh chị nào có tài liệu về các chất giảm tiết phenol trong môi trường nuôi cấy lan hồ điệp không? Em chỉ biết các chất đó là acid citric, acid ascorbic, than hoạt tính, PVP... nhưng chả biết nó có cơ chế tác động như thế nào cả. :akay::akay:
Top