Recent content by dongvvn

  1. D

    tác dụng của các thành phần trong kit PCR

    cho em hỏi trong kit PCR của e có thành phần Q- Buffer 5x và Pwo polymerase có tác dụng gì ạ?:buonchuyen:
  2. D

    Điện di plasmid tái tổ hợp

    cho em hỏi ảnh điện di plasmid thì ra mấy băng ạ. ý nghĩa của từng băng như thế nào ạ. có hai ý kiến từ hai giáo viên dạy em bảo: 1 thầy nói nó sẽ ra 2 đến 3 băng thể hiện từng trạng thái plasmid còn cô hướng dẫn đề tài của e thì bảo chỉ ra 1 băng thôi, trường hợp ra 2,3 băng chỉ khi mình cắt...
Top