Recent content by DinhDucTsien

 1. D

  co nguyên sinh

  nếu cho 2 tế bào thực vật, tế bào lá và 1 tế bào rễ vào trong cùng 1 môi trường thì tế bào nào sẽ co nguyên sinh trước??? mình co chút băn khoăn< theo mình là tế bào rễ, không biết có đúng hay không:hum::hum::hum:
 2. D

  Bài tâp về adn

  Nb=1800 và Nd=1200!!! theo mình vậy
 3. D

  Phương pháp phân biệt loại đột biến trội

  cho mình hỏi luôn là tại sao đột biến gen thường xảy ra trong quá trình nhân đôi ADN? mình cần một câu trả lời chi tiết, như thi hsg quốc gia ấy
 4. D

  Phương pháp phân biệt loại đột biến trội

  theo mình nghĩ 1 khả năng sau: (1) đột biến hỏng Promoter, (2) đột biết hỏng operator ( chỉ hợp lý nếu sp của gen điều hòa gắn với operator là 1 chất có tác dụng ức chế), đột biết tăng cường mức biểu hiện của gen điều hòa, vd như đột biến tại vùng promoter làm cho nó hoạt động mạnh hơn ( chỉ hợp...
Top