Recent content by danghungthinhst

  1. D

    về thuốc diệt cỏ

    Chào các bạn, mình được biết thuốc diệt cỏ có thể là auxin mà auxin là chất kích thích sinh trưởng ở thực vật cơ chế diệt cỏ của chúng như thế nào. Mình còn nghe nói có thuốc diệt cỏ khi phun vào đồng chỉ diệt cỏ mà không tổn hại đến lúa, như vậy có đúng không và cơ chế của chúng ra sao :thanks:
Top