A
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • uh, vấn đề này bây giờ phức tạp và nóng bỏng lắm. Mỗi lời nói đều có thể đưa ra kinh doanh được. Tuy nhiên mình sẵn sàng hợp tác với những anh/chị doanh nghiệm hay bạn trẻ có tâm huyết với nông nghiệp, thuỷ sản VN để làm sao đưa ra sản phẩm có chất lượng rõ ràng, đích thực để người nông dân nuôi trồng được hiệu quả và bền vững.

    Trong tuần sau thì mình rảnh, để mình thu xếp rồi gặp bạn vào cuối tuần.

    Từ đây đến đó mình với bạn sẽ trao đổi qua email tanduc307@gmail.com (vì mình ít check trên sinhhocvietnam lắm). Mình rất vui được làm quen với những người đánh giá cao kiến thức của mình :) Có gì thì hợp tác giúp đời cho thoả chí tang bồng.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top