Recent content by AnhNguyen

  1. A

    Sách sinh học phân tử liên tục cập nhật

    cho e xin cuốn Oxford Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology. Mail của e là: Nguyenducanh162@gmail.com. em cảm ơn nhiều ạ
  2. A

    cần sự trợ giúp

    Mình là người mới. Hiện tại mình đang làm tiểu luận về xét nghiệm huyết thống bằng kỹ thuật gen. Xin phép các anh chị biết về những tài liệu có thể tìm hiểu về vấn đề này có thể chỉ giúp mình được không ạ. xin nhờ các anh chị gửi tài liệu cho mình vào mail Nguyenducanh162@gmail.com. Mình xin...
Top