Recent content by Anhduong1345

  1. Anhduong1345

    Co và phản co nguyên sinh

    GGiải giúp em câu b với ạ
  2. Anhduong1345

    Giải thích hiện tượng co nguyên sinh, phản co nguyên sinh. Ứng dụng thực tiễn Ai giúp em với em...

    Giải thích hiện tượng co nguyên sinh, phản co nguyên sinh. Ứng dụng thực tiễn Ai giúp em với em cần gấp lắm ạ
Top