Recent content by perfect_love89

  1. P

    GẤP! Cần xin hoặc mua một ít ONPG để làm ONPG test ạ

    Chào cả nhà, tình hình mình sắp bảo vệ và đang cần rất gấp hoá chất ONPG (O-nitrophenyl-β-D-galactopyranoside) để làm ONPG test định danh Vibrio. Ai biết hoá chất này ở đâu có thì có thể cho mình xin hoặc mua 1 ít thôi ạ. Cảm ơn mọi người nhiều ạ. Em (mình) cần rất ít thôi ạ, chỉ khoảng 0.1 -...
Top