N
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Đại ca ơi cho em hỏi chút. Em đang cần pha DYE nhung chưa biết pha thế nào? anh co thể giúp em được không ạ. Anh chỉ cho em biết cần cho những chất nào và lượng của nó là bao nhiêu. Em cảm ơn anh.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top