G
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Mình học kinh tế bạn à.Ngày trước từng đi thi QG Sinh thui.
    Sinh ở KHTN có Nguyễn Duy Khánh và Khiếu Phương Lan, Thanh Phú nữa.Nhưng dạo này dân sinh họ bận ko onl thường xuyên bạn ạ.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top