N
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • 2 bạn ^^

    Mình thấy bạn có nói là T7 này bạn đi thi HSG Sinh cấp Quận đúng k?

    Có phải là T7- ngày 15.12 thi HSC Cấp QUận Đống Đa - HN k?
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top