doan_phuoc_tien
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Cho xin ý kiến thực hiện các Anh Chị sau khi học xong Công Nghệ Sinh Học một số vấn đề ạ:
    -Sau khi ra trường thì làm ở đâu? Công việc có đúng chuyên môn không?
    -Lương sau khi mới ra trường là bao nhiêu? Lương tương lai sẽ tăng lên như thế nào?
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top