Recent content by NganNgo

  1. NganNgo

    hỏi về cấu trúc hạt của quả mãng cầu (quả na)

    Mọi người cho em hỏi phôi của quả mãng cầu ta nằm ở đâu trong hạt khi đã bổ đôi hạt vậy ạ. Nếu mãng cầu ta có phôi, phôi sẽ đính sát vào phần dưới của chân hạt đúng không ạ?
Top