Recent content by HoaHong33

  1. HoaHong33

    Nhượng lại sách Campbell

    Hiện tại mình đang có một cuốn Campbell còn khá mới, vì không sử dụng nên mình nhượng lại, mình đưa giá 800k nhưng mà mng có thể liên hệ mình để trả gía cũng được Sđt: 0924985133 Mình ở Hà Nội
Top