T
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • bạn ơi, bạn đã nuôi tảo chlorella à??? bạn có tài liệu nào hướng dẫn cách nuôi, thu sinh khối tảo chlorella từ vsv không??? bạn có thể cho mình đc không??? cám ơn bạn trước nha!!!
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top