Recent content by nguyennam71

  1. N

    Xin hỏi về đơn vị mẫu ban đầu trong định lượng Realtime

    Xin gửi lời chào đến Anh/ Chị diễn đàn ! Các A/C cho em hỏi khi định lượng bằng kỹ thuật realtime thì lượng DNA hay RNA trong mẫu ban đầu có đơn vị là gì ạ. là số lượng hay nồng độ trên thể tích. Vì em cần pha loãng mẫu thành các dãi nồng độ thấp hơn để xác định độ loãng nhất cho phản ứng PCR...
  2. N

    Hỏi về tính số copy cho vào phản ứng PCR

    Xin chào tất cả thành viên diễn đàn !
Top