Recent content by onepiece

  1. O

    Các đăng kí trình tự sinh học vào CSDL sinh học sử dụng Webin

    Các bạn ơi, tớ muốn hỏi các đăng kí trình tự sinh học sử dụng Webin. Tớ đã đăng kí xong phần tài khoản Webin rồi nhưng đến phần đăng kí trình tự lại không biết làm tiếp thế nào. Giúp tớ với nhé. Cảm ơn nhiều
Top