Recent content by cencibe

  1. C

    Xin tài liệu ôn thi đại học

    Mọi người cho em xin tài liệu ôn thi đại học môn sinh được không ạ? Nhất là các kiến thức liên quan tổng hợp đến môn sinh! Cảm ơn mọi người ạh!:thanks: Nếu mọi người có tài liệu có thể gửi link lên bài hoặc gửi qua gmail của em: cencibe@gmail.com
  2. C

    Các bạn học sinh phổ thông chú ý

    Anh ơi em tìm kiếm tài liệu sinh học ở đâu ạ? Em là người mới! Cảm ơn ạh!
Top