Recent content by tuoint97

  1. T

    Hóa chất vi sinh, nuôi cấy tế bào và sinh học phân tử - Himedia

    Công ty INTECOM là đại diện độc quyền của hãng Himedia - Ấn Độ. HIMEDIA chuyên cung cấp các hóa chất dùng cho Công nghệ sinh học như hóa chất vi sinh, hóa chất nuôi cấy mô tế bào, hóa chất sinh học phân tử, hóa chất cho các lĩnh vực nghiên cứu (sản xuất dược, Y tế, nông nghiệp, thực phẩm, ...)...
Top