Recent content by kudokid2011

 1. K

  Các wed toán hay

  theo mình thì diendanhocmai.com là tốt nhất
 2. K

  TB sống hay chet

  enzim thì phải
 3. K

  Bài tập lai

  ở chỗ "Quy ước A cao, a thấp , F1 thấp có kgen aa nên kgen bố mẹ là Aa x Aa" nên giải thích: F1 sẽ nhận 1 giao tử từ a từ bố và 1 giao tử a từ mẹ, mà tính trạng thân cao là tính trang trội nên bố và mẹ có kiểu gen Aa...:mrgreen:
 4. K

  NST giới tính

  lưu giử và truyền đạt thông tin di truyền:socool:
 5. K

  Một số câu hỏi li thuyết sinh 9

  Hình như không phải theo tớ... tự thụ phấn chỉ đối với thực vật thôi còn động vật thì phải giao phối...:???:
 6. K

  Bài tập về nguyên phân , giảm phân

  mình làm vài bài trước nhé bây giờ muộn rồi.... Câu1 Giải: gọi số đợt nguyên phân của tế bào đó là x(x thuộc N*) theo bài ra ta có: a.2n(2^x-1)=25200(1) a.2^x.2n=25600(2) trừ 1 cho 2 ta có a.2n=400 mà 2n=8=>a=50 vậy có 50 tế bào sinh dục sơ khai ban...
 7. K

  Menđen và di truyền học

  :mrgreen:cho lai phân tích nhé bạn, ở cây trồng thì cho tự thụ phấn ở vật nuôi thì cho các con cùng bố mẹ giao phối với nhau để kiểm tra độ thuần chủng thì bạn lai phân tích nếu f1 đồng tính thì P thuần chủng còn f2 phân tính thì p dị hợp
 8. K

  bài tập chu kì giam phân 9

  Ở một loài sinh vật theo dõi sự phan bào của 2 hợp tử có cùng số NST 2n cua loài thì nhân thấy : - hợp tử 1 nguyên phân 1 số đợt liên tiếp , số tế bào con tiến hành đợt phân bào cuoi = 4/5 số NST luong bội của loài _ hợp tử 2 nguyên phân 1 số đợt liên tiếp , quá trinh nay đòi hỏi môi trường...
Top