T

Profile posts Latest activity Postings About

  • 1. Những câu hỏi kiểu này nên post thẳng lên diễn đàn để mọi người cùng trao đổi.

    2. Muốn biết tại sao thì tìm tên vài cái kháng sinh rồi wiki search để biết tác dụng của kháng sinh đó rồi sẽ có đáp án ok.

    3. Có đáp án rồi thì post lên cho mọi người đọc với nhé.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Back
Top