Recent content by khổng hằng

  1. K

    Bộ phần mềm từ điển sinh học được tích hợp trong từ điển Lạc Việt

    cái nè m k cài được híc híc..:( b có bản nào cài vào mtd9 thì gửi m mí mail m khonghang251290@gmail.com m cần lém giúp m na..
  2. K

    Từ ĐiểnTiếng Anh Chuyên Ngành Sinh Học tích hợp trong Lạc Việt

    m cũng dùng mt9 sao cài đưojc cái phần mềm đó vào mt9 vậy b
Top