[S]
Reaction score
1

Profile posts Latest activity Postings About

  • Chào bạn

    Các vấn đề về chuyên môn mình nghĩ bạn nên post bài trên diễn đàn để mọi người cùng thảo luận thì tốt hơn. Về câu hỏi của bạn, đưa gene vào cơ thể thường không dẫn đến đào thải, cái dễ bị đào thải là protein do gene đó mã hóa. Và không phải protein nào cũng gây đào thải. Vì vậy cần đặt ra vấn đề cụ thể hơn. Với những gene mã hóa protein có khả năng gây đào thải thì cũng có nhiều cách để hạn chế hoặc loại bỏ sự đào thải này như biến đổi protein đó, sử dụng các liệu pháp phụ trợ, ....
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Back
Top