kt1996
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • Ra 83,67% em ạ, post lên topic cho mọi người cùng xem rồi a giải.
  bài này anh tính ra đc 76% mà không có đáp án , anh sinh nghi nên hỏi em đáp án là cái nào
  Rõ ràng nếu lấy hoa trắng thôi thì tần số alen sẽ là ( 2A: 5a)*( 2B: 5b)=> hoa đỏ ( A-B-) sẽ là ((2/7)^2+ (2/7)*(5/7)*2))^2 . Vì tương tác 2 KH đỏ trắng nên lấy 1- tỉ lệ hoa đỏ là ra hoa trắng . Thế mà k ra đáp án .OMG
  câu này . Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn, F1 ó tỉ lệ 9 đỏ: 7 trắng. Cho tất cả cây hoa trắng F1 giao phấn ngẫu nhiên thì ở đời con, KH hoa trắng chiếm tỉ lệ:
  a/ 91% b/ 90% c/ 87,5% d/ 84%
  đáp án trong sách là nào e
  câu đầu là C
  Câu 2: Tìm trong số các hoa trắng tần số alen A là bao nhiêu , a là bao nhiêu
  Tương tự với B và b ; Vì quần thể ngẫu phối áp dụng công thức ngẫu phối để tìm tỉ lệ KH Hoa đỏ ( A-B-) . Sau đó lấy 1- tỉ lệ hoa đỏ là ra
  Tách riêng từng cặp ra, (1/3 AA :2/3 Aa) x Aa, GP: (2/3 A :1/3 a)(1/2A :1/2 a) ->AA = 1/3
  (1/2 XBXB :1/2 XBXb) x XBY, GP: (3/4XB : 1/4Xb)(1/2XB :1/2Y) ->XBXB = 3/8
  Kq 1/3 x3/8 =1/8
  bố chắc chắn có kg AaXBY, còn mẹ có xác suất 1/3 AA : 2/3 Aa và 1/2 XBXB và 1/2XBXb, e ra vậy k?
  mấy bài này a không rành lắm đâu hỏi pdn nó có mấy cái này hơn. Kquả 1/52 đúng không . Tổng số giao từ đb/ tổng giao tử . Còn cái chỗ 50/100 là sao e ghi rõ hơn đc k
  Đáp án đúng rồi nhưng phép tính đó làm tắt! F1 XABXab x XABY, bên XX có hoán vị gen coi giao tử XAB=Xab= x ; XAb=XaB=0,5 - x còn bên XY cho XAB=Y=0,5. Thống kê F2 theo x ta được A-B- = 0,5 + 0,5x; A-bb = aaB- = (o,5 - x) 0,5; aabb = 0,5x . Nhận thấy (A-B- - A-bb - aaB-)/3 = aabb --> aabb lý thuyết và số con chết. Nếu k nhận ra cái đó thì khi thống kê được các KH theo x rồi lấy tỉ lệ A-bb/ A-B- = 18/282 tính được x, thay lại vào aabb/A-B- tính đc aabb lý thuyết!
  F2 có 11/12 đỏ : 1/12 vàng, thấy các đáp án toàn tam bội, nên nó được tạo thành từ giao tử 2n của cây tứ bội và giao tử n của cây bình thường. Có 1/12 aaa = 1/6 aa x 1/2 a -> F1 AAaa x Aa, cây AAaa cho 1/6AA:4/6Aa:1/6aa
  Nhấn View conversation để trả lời tin nhắn, báo lỗi nhấm Report!
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top