Recent content by N.T.H

 1. N.T.H

  đề cương sinh học 10

  tôi học dốt đc chưa...mà cơ sở là quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vsv mà đâu phải về cái sinh trưởng đâu
 2. N.T.H

  đề cương sinh học 10

  ngta nghĩ k ra thì mới lên hỏi chứ bộ...đây đâu phải tất cả đề cương đâu...h chả cần nữa đâu...
 3. N.T.H

  đề cương sinh học 10

  1.Kể tên các loại vi sinh vật. Cho ví dụ phân biệt các môi trường sống của chúng. 2. Nêu ứng dụng của vi sinh vật trong đời sống con người. cơ sở khoa học của những ứng dụng này. Làm hộ 2 câu này nhé:x
 4. N.T.H

  Môi trường

  1.Khí từ sự phân hủy các rác thải hữu cơ và khí sử dụng trong bioga có thể sử dụng tương tự nhau được không? 2. Tại sao khí ozon nặng hơn không khí mà lại ở trên tầng cao của khí quyển?
Top