Võ Bích Trâm94

Profile posts Latest activity Postings About

  • Năm sau bạn cũng thi chuyên sinh hả? Mình cũng có thử giải mấy bài bạn post lên, mình không thấy nó khó lắm. Khi nào sưu tầm được bài gì khó khó, thi vào Năng Khiếu thì bạn nhớ pót lên cho mọi người (cả mình nữa) giải thử nha! Thanks
    Mình ở Thanh Hoá, bạn hỏi làm gì thế? Mình không hiểu câu hỏi mà bạn đưa ra cho lắm, có thể là do một số tác nhân vật lý, hoá học, ảnh hưởng phức tạp của môi trường trong và ngoài cơ thể làm cho thoi phân bào không xuất hiện gây ra một số đột biến, mình cũng chỉ biết thế thôi, bạn thử đưa câu này lên diễn đàn xem, mình sẽ tìm sư phụ hỏi, nhưng giờ thì đang Tết, sư phụ mình về nghỉ Tết rùi. Bạn chịu khó chờ nha!
    Sao ở chỗ bạn buồn thế? Không có ai tham gia cùng à? Thế thì cho mình mở đầu nhé (chúng ta bằng tuổi nhau nên xưng là mình cho gần gũi nha). Chúc bạn năm mới thành đạt, học hành tấn tới, và lúc nào cũng vui vẻ nhé? (Văn ngắn nên chỉ chúc đơn giản thế thôi, thông cảm nhé). Không biết cái bài giảm phân, nguyên phân hôm nọ bạn hiểu chưa, không thấy hồi đáp lại gì cả?:mygod:
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top