Recent content by snowangel1103

 1. S

  Bài tập Sinh (help me)

  ma *3*2 la o dau vay? hihi
 2. S

  Bài tập Sinh (help me)

  giup minh lam bai nay nua nha gen của sinh vật nhân sơ có chứa thông tin mã hoá pro6tein hoàn chỉnh co 498 a.a. Gen đó có chiều dài là bao nhiêu ?
 3. S

  Bài tập Sinh (help me)

  Giả sử một gen của vi khuẩn có số nuclêotit là 3000. Hỏi số axitamin trong phân tử protêin có cấu trúc bậc 1 được tổng hợp từ gen trên là bao nhiêu? (chi minh cach tinh voi)
 4. S

  Một số cau hỏi về đột biến cần giải đáp gấp

  1.tại sao đột biến mất đoạn là đột biến nguy hiểm? 2.tai sao đột biến chuyển đoạn không tương hổ nguy hiểm như đột biến mất đoạn? 3. tại sao đột biến lặp đoạn và chuyển đoạn không nguy hiểm như đột biến mất đoạn?
 5. S

  bt sinh hoc hay!

  Hai gen A và B dài bằng nhau. Hai gen đó tự nhân đôi liên tiếp đã đòi hỏi môi trường cung cấp 21000 nu tự do. Các gen con tạo ra từ 2 gen A và B chứa trất cả 25200 nu a. tìm số đợt nhân đôi của mỗi gen. cho biết số đợt nhân đôi của gen nhiều hơn số đợt nhân đôi của gen B b. quá trình tự nhân đôi...
 6. S

  Nhờ mọi ng giúp đỡ!

  So sánh tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội bào?:rose:
 7. S

  Hỏi thắc mắc!

  1) tại sao châu chấu ko có phổi mà vẫn hô hấp tốt? 2) tại sao chim là động vật hô hấp hiệu quả nhất?
 8. S

  Giúp e giải bài tập về phép lai của môn sinh học lớp 9 nha!

  1. Cho lai giữa cây bắp hạt vàng (thuần chủng) với cây bắp hạt trắng (thuần chủng),F1 thu được 100% bắp hạt vàng a) xác định tính trạng trội,tính trạng lặn b) khi cho cây bắp hạt vàng F1 lai với bắp hạt vàng chưa biết kiểu gen thì kết quả F2 sẽ như thế nào? c) làm thế nào để xác định bắp hạt...
Top