B

Profile posts Latest activity Postings About

  • Chào các bạn!
    các bạn có biết quyển sách "hóa sinh rong biển" của tác gỉa Lâm Ngọc Trâm, cuốn sách "hóa học rong biển" của Basskov.G.R.,1963, NXB Viện hàn lâm khoa họcLiên Xô.Moskva 1963 không vậy?
    cảm ơn các bạn nhiều lắm.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top