Recent content by Hoa thang hai

  1. H

    Tự học Tiếng Anh chuyên ngành sinh học thông qua dịch tài liệu.

    Vận chuyển chủ động<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> Vận chuyển chủ động là sự di chuyển của các phân tử ngược với chiều của gradient nồng độ, quá trình này tiêu hao năng lượng.<o:p></o:p> Gradient nồng độ<o:p></o:p> Hầu hết nồng độ của các...
  2. H

    Có ai biết về cách nhân nấm gây bệnh thán thư trên ớt không?

    Mình đang làm đề tài tốt nghiệp về nấm Collectotrichum spp. Gây bệnh thán thư trên cây ớt tuy nhiên sau rất nhiều lần cấy thử các mẫu bệnh nhưng không thành công. Bạn nào có kinh nghiệm về cấy nấm gây bệnh thán thư thì chỉ cho mình với nhé. Bạn nào đang làm cùng đề tài với mình mà có tài liệu...
Back
Top