Tag: Giải Nobel

Phát hiện về gene điều khiển nhịp sinh học giành giải Nobel Y học 2017

Ba nhà khoa học Mỹ giành giải Nobel Y học 2017 với nghiên cứu về cơ chế phân tử kiểm soát nhịp sinh học. Giải Nobel Y học năm 2017 được trao cho ba nhà khoa học Jeffrey C. Hall,...

Thông tin mới