Hội nghị quốc tế Các tiến bộ trong nghiên cứu Ung thư và Y học tái tạo lần thứ 3

Hội nghị quốc tế CÁC TIẾN BỘ TRONG NGHIÊN CỨU UNG THƯ VÀ Y HỌC TÁI TẠO lần thứ 3 (Innovations in Cancer Research and Regenerative Medicine – CRRM), được đồng tổ chức bởi Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp.HCM; Đại học California, Los Angeles, Hoa Kì và Trung tâm Ung thư MD Anderson, Đại học Texas, Hoa Kì tại Trường Đại học KHTN, ĐHQG Tp.HCM, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp.HCM từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 09 năm 2017.

CRRM2017 đã được chấp nhận giới thiệu bởi Nature (NatureEvent), Hội tế bào gốc quốc tế (ISSCR), Hiệp hội Công nghệ Sinh học Châu Á (AFOB)… Đặc biệt, CRRM2017 được hợp tác với Nhà xuất bản BioMedPress và Nhà xuất bản Springer-Nature để xuất bản Tóm tắt và Toàn văn của Hội nghị. Tất cả các Tóm tắt đăng kí hội nghị được xuất bản như một phụ san của Tạp chí Biomedical Research and Therapy (indexed by ESCI, Web of Science, EMBASE, DOAJ, EBSCO…) và Các bài báo cáo toàn văn sẽ chọn lọc để đăng trên Advances in Experimental Medicine and Biology (indexed SCIE, Scopus, Pubmed, EMBASE…có Impact Factor (Thomsone Reuters) là 1.953 vào năm 2015/2016). Tất cả các xuất bản là miễn phí…

Thông tin chi tiết

SHARE