Diễn đàn Sinh học Việt Nam

Diễn đàn Sinh học Việt Nam (http://www.sinhhocvietnam.com/forum/index.php)
-   Di truyền - Sinh học phân tử (http://www.sinhhocvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=9)
-   -   Hb & Mb (http://www.sinhhocvietnam.com/forum/showthread.php?t=24133)

bkav 16-08-16 21:04

Hb & Mb
 
mn cho e hỏi nhờ đâu mà Mb lại có ái lực vs O2 cao hơn Hb:please:


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:23.

vB 3.8.7 Copyright © 2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.