Diễn đàn Sinh học Việt Nam

Diễn đàn Sinh học Việt Nam (http://www.sinhhocvietnam.com/forum/index.php)
-   Di truyền - Sinh học phân tử (http://www.sinhhocvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=9)
-   -   sự khác nhau giữa polypeptide và protein (http://www.sinhhocvietnam.com/forum/showthread.php?t=21519)

PTHTran27 12-11-15 22:29

sự khác nhau giữa polypeptide và protein
 
Cho mình hỏi sự khác nhau giữa polypeptide và protein chính xác là gì ?

Telomere 10-01-16 09:07

polypeptide = chuỗi các peptide = chuỗi amino acid, có thể dài có thể ngắn, có thể có chức năng có thể không.
protein = một đến nhiều polypeptide, có thể kèm thêm các thành phần như đường, lipid, ion kim loại..., có thể thực hiện chức năng.
Tóm lại, polypeptide là tập hợp con của protein


Múi giờ GMT. Hiện tại là 15:45.

vB 3.8.7 Copyright © 2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.