Go Back   Diễn đàn Sinh học Việt Nam

  
Phụ Mục : Phòng thí nghiệm Kiếm Trong Chuyên Mục
  Chuyên mục Bài mới gởi Ðề tài Bài gửi
Tách chiết, đo OD, điện di, cắt giới hạn, ligation, biến nạp, cloning, blotting...
263 2,412
Điện di protein, Western blot, Elisa, sắc ký, khối phổ...
141 778
Lên men, nuôi sinh khối, dùng vi sinh để xử lý môi trường, phân lập vi sinh vật...
297 1,625
170 723
Tất cả những vấn đề thực nghiệm không thuộc các lĩnh vực trên hay không thể tách biệt rõ ràng xin mời trao đổi tại đây
159 762
Quảng cáo, trao đổi & mua bán các hệ thống máy móc, hóa chất, sản phẩm CNSH ...
596 1,471

Chuyển đến
 


vB 3.8.7 Copyright © 2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.